Technológia čerpacích staníc PHM

výstavba, rekonštrukcie, servis

O spoločnosti

Našou hlavnou činnosťou je výstavba a rekonštrukcie technológie verejných a neverejných čerpacích staníc PHM, skladov PHM a skladov olejového hospodárstva.